MENU

Publications

Halawa, Mateusz and Marta Olcoń-Kubicka, 2018. Digital householding: Calculating and moralizing domestic life through homemade spreadsheets, Journal of Cultural Economy, 11(6): 514-534. Link

Żadkowska, M., Olcoń-Kubicka M., Gądecki J., Mizielińska J., Stasińska A., Schmidt F., Halawa M., 2018. Metodologiczne aspekty jakościowych badań par – synteza doświadczeń terenowych, „Studia Socjologiczne”, 3 (230): 41-69. DOI: 10.24425/122472.

Schmidt F., Mizielińska J., Stasińska A., Olcoń-Kubicka M., Żadkowska M., Halawa M., Jasińska J., 2018. W stronę socjologii pary – propozycja paradygmatu teoretyczno-badawczego, „Studia Socjologiczne”, 3 (230): 11-39, DOI: 10.24425/122471.

Olcoń-Kubicka, Marta, 2017. Zastosowanie technik jakościowych w badaniu praktyk budżetowania w gospodarstwach domowych, In: “Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych”. In Dymarczyk, Ł. Pyffel (eds.), Łódź, Wydawnictwo Łódzkie: 22-54. Link

Olcoń-Kubicka, Marta, forthcoming. Pursuit of fairness in household financial arrangements among young middle-class couples in Poland, Journal of Consumer Culture (special issue on Post-Socialist Moral Economies).

Halawa, Mateusz, 2015. In new Warsaw: Mortgage credit and the unfolding of space and time, “Cultural Studies”, 29 (5-6): 707-732. Link

Olcoń-Kubicka, Marta, 2016. Właściwe posługiwanie się pieniędzmi w bliskich relacjach [The Right Use of Money in Close Relationships],”Studia Socjologiczne”, 1 (220): 51-78.

Olcoń-Kubicka, Marta,  2016. Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy [Earmarking and Counting Domestic Money], “Studia Socjologiczne”, 3 (222): 179-198.

Olcoń-Kubicka, Marta, 2016. Finacial arrangement as a reflection of household order, “Polish Sociological Review”, 4 (196): 477-494.

Olcoń-Kubicka, Marta and Mateusz Halawa, 2018. Making a living: How middle-class couples in Warsaw start and practice a household, Kultura i Społeczeństwo (special issue on Dynamics of Work and Life Changes in Late Capitalism), LXII(4): 91-111. Link